Меню
Вашата количка

WAT речник

Документ DS 2019- представлява разрешително за работа и престой в САЩ със статут на временно пребиваващ. В него официално е обозначен твоя спонсор, удостоверява целта на програмата и точния период в който можеш да работиш в САЩ. Важно е да знаеш, че по време на валидността на DS-2019 може да влизаш и излизаш от щатите колкото пъти пожелаеш, след това обаче получаваш статут на турист и напуснеш ли територията на САЩ не може да се върнеш!

J1 виза- поставя се като печат в паспорта ти, като на нея е обозначен номера на програмата. Трябва да знаеш, че консулът има собствени критерии, извън общо установените и решението за издаване на виза е негов личен избор. Когато влезеш на територията на САЩ си длъжен да покажеш своята виза на контролните власти. Крайната дата на визата показва до коя дата имаш право да влезеш на територията на САЩ и не определя датата, на която трябва да напуснеш страната.

SEVIS- регистрационна система, която съдържа твоя домашен адрес в САЩ и къде работиш. Твоя отговорност е да попълниш тези данни на предоставен от нас линк след като кацнеш в САЩ.

Работна оферта- това е писменото предложение за работа, което работодателят е отправил за теб. В него са вписани къде ще работиш, какво ще е заплащането, колко часа на седмица може да очакваш, датата, на която ще те очакват, трябва ли да предвидиш пари за униформа и има ли осигурена квартира от страна на работодателя. Работната оферта трябва да отговаря на определени критерии и да бъде разгледана и потвърдена от страна на твоя спонсор, както и от страна на Американското консулство.

Спонсор- агенция в Америка, която следи за спазването на всички правила по програмата и отговаря на издаването на DS 2019 и безпроблемния ти престой в САЩ. Често именно спонсорът се грижи да имаш медицинска застраховка за периода на програмата.

Social Security Card/Number- По закон, всеки участник по програмата Work And Travel USA трябва да подаде документи за Social Security карта след десетина дни след пристигането си в САЩ. Твоята карта за социално осигуряване (Social Security Card) трябва да пристигне по пощата на адреса който си дал. Необходими са между 15 и 30 работни дни от датата на подаване на документите. Когато кандидатстваш, поискай временен сертификат (SSA-5030). Той няма номер, но доказва, че си подал необходимите документи и чакаш да си получиш картата.

Ако си напуснал определена работна позиция, след като вече са ти плащали, но преди да е пристигнала Social Security картата ти, си длъжен да съобщиш номера й на работодателя, при когото вече работиш.

I 94- документ, който ще ти дадат по време на полета към САЩ и който ще бъде прикачен към паспорта ти, за да удостовери на коя дата си влязал в страната. При напускането на територията на САЩ следи този документ да бъде върнат на летищните власти. От 05/2013 г. I-94 е в електронен вариант, който ви се създава автоматично, след като кацнете на летище в САЩ. За да принтираш потвърждение на "влизането в САЩ" трябва да посетиш www.cbp.gov/I94 и да попълниш информацията, която се изисква. След това принтираш документа, който е задължителна част от документите за издаване на Social Security Number (SSN).

W4- документ, който твоя работодател ще ти даде да попълниш след като започнеш работа. В този документ трябва да попълниш личните си данни, както и актуален адрес в България, на който може да получаваш кореспонденция от САЩ.

W2- документ, който обобщава приходите и платените данъци по време на програмата за всеки работодател, за който си работил по време на програмата и който по закон трябва да ти бъде изпратен към България след 30.01 на следващата година.

Pay check- разплащателно средство, чрез което ще получаваш заплатата си в САЩ. Чекът може да бъде осребрен само от теб в банка, а парите могат да бъдат преведени по твоя сметка или да ти бъдат дадени като кеш.