Меню
Вашата количка

Как ще си получа визата?

Визата е неделима част от паспорта ви. Пакетът с документи ще ви бъде изпратен от Консулството до предварително зададен куриерски адрес на фирма TNT. Цената на куриерските услуги е включена в таксата за кандидатстване за неимигрантска виза.

Документите се получават от адрес, офис на Еконт, за София- бул. Витошка No.99

Възможности за проследяване на паспорта:

Изпратете имейл на passportstatus@ustraveldocs.com като в заглавието и/или текста въведете валиден номер на паспорта, точно както е вписан в момента на насрочване на датата и часа на интервюто. Не включвайте никакъв допълнителен текст. Ще получите автоматичен отговор със статуса на Вашия паспорт.

Какво е необходимо да покажа, за да си взема обратно паспорта от мястото за обратно получаване на документите?

За да се гарантира, че Вашият паспорт и виза няма да бъдат дадени на неупълномощено лице, Вие трябва да представите документ за самоличност със снимка при получаване на паспорта си. Вие също така трябва да се подпишете за всички документи, предоставени Ви от куриера.

Какви видове лични документи са приемливи като доказателство за идентичност?

Вие трябва да представите оригинално издадения от правителството документ със снимка за удостоверяване на самоличността.

Може ли някой друг освен мен да вземете паспорта ми?

Да. Въпреки това, Вашият представител - дори и в случай на членовете на семейството - трябва да представи следната информация с цел обратно взимане на паспорта ви:

Ако представител взима паспорта Ви от офиса за събиране на документите от ваше име - дори и в случая с членовете на семейството - представителят следва да представи:

  • - Собствен, оригинален, издаден от правителството документ със снимка за удостоверяване на самоличността
  • - Фотокопие на Вашия издаден от правителството документ със снимка за удостоверяване на самоличността
  • - Пълномощно, подписано от Вас, за упълномощаване на Вашия представител, който да вземе обратно паспорта Ви. Пълномощното трябва да съдържа следната информация:
    • *Пълното име на представителя, както е показано на издадения от правителството документ за самоличност
    • *Вашето име
#BBD0E0 »