Меню
Вашата количка

Туристическа виза за САЩ

Информация за визи за временно пребиваване с цел бизнес или туризъм (B1/B2) 

Пътуващите до САЩ с цел туризъм е необходимо да представят информация къде ще отседнат. Ако пътувате с цел посещение на приятели, моля представете покана от тях, както и копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ. Ако желаете да посетите роднини, моля, посочете роднинската ви връзка с канещата страна, също и дали са aмерикански граждани, притежатели на зелени карти, или притежатели на неимигрантски визи за временна работа или обучение в САЩ. Може да представите покана от тях както и копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ.

Кандидатите за визи могат да представят допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни връзки и т.н.).

Кандидатите за бизнес визи ще трябва да бъдат подготвени да предоставят информация каква е точно целта на пътуването им. Тези, които ще посещават бизнес партньори или клиенти, е необходимо да представят кореспонденция с тях, показваща целта на пътуването.

Според законите на САЩ хората, кандидатстващи за неимигрантски визи, представят доказателства, че не възнамеряват да имигрират в САЩ. Служителите в консулските отдели и посолствата преценяват дали съответният човек попада в тази категория според индивидуалните му данни в зависимост от всеки отделен случай.

Служителите на Консулския отдел могат да поискат допълнителна информация или документи в зависимост от преценката си за положението на кандидатстващия.

Каква е валидността на визата? Колко дълго мога да остана в САЩ?
Валидността на визата е различна за различните видове неимигрантски визи. Важно е да знаете, че датата на изтичане на визата определя периода от време, в който притежателят на визата може да я използва за влизане в САЩ. Моля, имайте предвид, че продължителността на престоя в САЩ се определя от имигрантските служители при влизане в страната. Например, виза с валидност една година може да бъде използвана за влизане в САЩ в рамките на една година, но НЕ дава на притежателя правото да остане в САЩ една година. Този въпрос се решава на пункта на влизане в САЩ.

Необходими документи:

- валиден международен паспорт

- снимка 5x5 см на хартиен и електронен носител

- покана от лице, пребиваващо в САЩ, при което желаете да пътувате

- контактна информация на лицето, което ви кани (документи)

- платена такса за визово интервю (таксата от левовата равностойност на $185)

- допълнителни документи (документи за собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни връзки)

Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изискват преводи на английски език.

Назначаване на дата и час за интервю:

- чрез Skype на ustraveldocs-Bulgaria (от 9 до 21 ч)
- по телефон: за лица, обаждащи се от България 02 4916 461

Независимо дали насрочвате Вашето интервю онлайн или с помощта на кол център, ще Ви е необходим номерът, който е отпечатан върху Вашата разписка, издадена от ПИБ.

Цена: попълването на DS 160 и окомплектоване на документите е 100 лв. за възрастен и 50 лв за дете. Ако нямате възможност да посетите лично наш офис, ще изготвим онлайн въпрос, за да спестим пътуването ви.

Времетраене: ориентировъчно 1 час.